In het complexe ecosysteem van geurbeheer, waarbij bedrijven, overheden en omliggende gemeenschappen betrokken zijn, wordt de zoektocht naar een evenwichtige leefomgeving vaak gekenmerkt door uitdagingen en frustraties.

 

In dit ecosysteem verbetert Qweriu de relaties tussen stakeholders door geen vervanging, maar wel een aanvullende oplossing te bieden voor sommige bestaande technieken. In dit artikel laten we zien hoe onze technologie – die iNose-sensoren, de STINX-app en ons visualisatieplatform Atlantis integreert – de traditionele aanpak van geurbeheer verbetert.

Sky with sun and clouds

Huidige technieken voor geurbeheer

Geurbeheer in industriële omgevingen omvat een breed scala aan oplossingen, elk met een eigen doel binnen twee brede categorieën: Geurbehandeling en Geurdetectie en -analyse.

Geurbehandeling

Oplossingen zoals actieve koolfilters en biofilters zijn efficiënt in het vangen en neutraliseren van geuren en pakken het probleem direct bij de bron aan. Ze zijn bijzonder effectief voor continue geurbestrijding. Wassers, vergelijkbaar met filters, helpen bij het fysisch of chemisch verwijderen van geurcomponenten uit gasstromen, waardoor de uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

Geurdetectie en -analyse

Bij periodieke snuffelmetingen zijn menselijke beoordelaars betrokken die de geurkwaliteit, -intensiteit en -duur evalueren. Hoewel ze waardevolle subjectieve inzichten bieden, betekent hun periodieke aard dat ze geen continue monitoring kunnen bieden. Daarnaast zijn olfactometrische analyses wetenschappelijke benaderingen om geurmonsters te kwantificeren en te analyseren in een laboratoriumomgeving. Ze bieden gedetailleerde, objectieve inzichten, maar worden net als snuffelmetingen slechts periodiek uitgevoerd en laten dus hiaten in de real-time bewaking.

Qweriu's real-time monitoring vult de leemtes op

Qweriu’s aanpak is ontworpen om deze hiaten op te vullen. Door een netwerk van iNoses te implementeren, zorgen we voor een continue, real-time bewaking van geuren. Deze 24/7 bewaking stelt bedrijven in staat om afwijkingen in de luchtkwaliteit onmiddellijk te identificeren, waardoor snelle actie mogelijk is. Onze technologie vervangt niet alle bestaande geurcontrolesystemen, maar verbetert ze door een laag intelligentie en directheid toe te voegen.

Real-time monitoring of harmful emissions and nuisance odours

Aanvulling op traditionele oplossingen:

  • Data-gedreven inzichten: Terwijl traditionele methoden geuren behandelen of sporadisch analyseren, bieden onze oplossingen een voortdurende monitoring, waarbij gegevens worden geleverd die helpen bij het vaststellen van de exacte timing en mogelijke bronnen van geurproblemen. Deze informatie is cruciaal voor het effectief inzetten van traditionele geurbestrijdingsmethoden.
  • Optimaliseren van operationele beslissingen: Inzicht in real-time geurpatronen stelt bedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, zoals het aanpassen van productieschema’s of het activeren van geurcontrolesystemen alleen wanneer dat nodig is, wat leidt tot kostenbesparingen en verhoogde efficiëntie.

Alle belanghebben betrekken:

  • Gemeenschappen: Via de STINX app kunnen omwonenden geurhinder rapporteren, wat waardevolle, geografisch gelokaliseerde inzichten oplevert die de sensorgegevens aanvullen. Dit leidt tot een beter begrip van het geurenlandschap. Als bedrijf kan je toegang krijgen tot de geanonimiseerde meldingen door omwonenden.
  • Overheden: Toegang tot continue data stelt overheidsinstanties in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot milieustrategieën en vergunningen, terwijl het ook een effectieve klachtenafhandeling vereenvoudigt.
  • Bedrijven: Industriële bedrijven kunnen iNose-gegevens gebruiken om hun milieustrategieën te onderbouwen, vergunningsaanvragen te ondersteunen en effectiever samen te werken met overheden en gemeenschappen. Eventuele klachten kunnen efficiënt onderzocht worden.

Qweriu maakt een lange termijn milieustrategie mogelijk

De integratie van Qweriu’s technologie in bestaande geurbeheer strategieën maakt een meer strategische benadering van geurbeheer mogelijk. Door continu gegevens te verstrekken, kunnen bedrijven langetermijntrends identificeren en preventieve maatregelen nemen, wat leidt tot duurzame verbeteringen in geurbeheersing.

Ontdek hoe de iNoses uw bedrijf kunnen helpen om geurhinder 24/7 te monitoren en gegevens om te zetten in bruikbare inzichten. Ontvang feedback van omliggende gemeenschappen met onze gratis STINX app en begin met het anticiperen op en proactief aanpakken van geurhinder. Neem contact met ons op

Qweriu revolutionises air quality management by delivering an all-in-one platform, integrating plug&play sensors, intelligent data analysis, and community feedback tools.

visit us

Gistelsesteenweg 294 box 205

8200 Sint-Andries (Bruges)

Belgium

Privacy policy – Cookie policy

© 2023  Qweriu BV – All Rights Reserved