Traditionele snuffelmetingen zijn al geruime tijd een vast instrument op het gebied van geurbeheer. Deze metingen worden uitgevoerd door teams van getrainde personen en zijn afhankelijk van de menselijke waarneming om de geurintensiteit te beoordelen en te kwantificeren. De resultaten van deze metingen, meestal uitgedrukt in geureenheden of snuffeleenheden, zijn cruciaal bij het identificeren en lokaliseren van de geurbronnen.

De beperkingen van snuffelmetingen worden echter steeds duidelijker. Hun subjectieve aard, gebrek aan continuïteit en tijdrovend proces, gekoppeld aan de beperkte reikwijdte van de detectie, laten vaak veel te wensen over voor een uitgebreid en continue geurbeheer.

 

Qweriu’s aanpak met iNose technologie en de STINX app biedt daarentegen een meer verfijnde en holistische oplossing. De iNoses zorgen voor continue, realtime bewaking en objectieve gegevens die niet worden beïnvloed door menselijke waarneming. Ze zijn in staat om een breder scala aan geurcomponenten te detecteren, waaronder componenten die voor de menselijke neus niet detecteerbaar zijn. Bovendien stelt de STINX-app leden van de gemeenschap in staat om geurklachten efficiënt te rapporteren, waardoor een extra laag van gegevens en betrokkenheid van de gemeenschap aan het proces wordt toegevoegd.

Real-time monitoring of harmful emissions and nuisance odours

Door deze integratie van sensor technologie en input van omwonenden kan Qweriu diepere inzichten bieden in de bronnen en patronen van geuroverlast, waardoor de ontwikkeling van effectievere oplossingen wordt vergemakkelijkt. Door middel van continue monitoring en objectieve gegevensanalyse verhelpen de oplossingen van Qweriu de tekortkomingen van traditionele snuffelmetingen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor beter geïnformeerde besluitvorming en proactief milieubeheer.

 

De innovatieve aanpak van Qweriu gaat dus niet alleen over het identificeren van geurproblemen, maar is ook een stap in de richting van betere communicatie en relaties tussen bedrijven, overheden en gemeenschappen. Door subjectieve beoordelingen te vervangen door datagestuurde oplossingen, loopt Qweriu voorop in het moderniseren van geurbeheer.

Real-time monitoring of harmful emissions and nuisance odours

Voordelen van snuffelmetingen

Menselijke waarneming: Snuffelmetingen bootsen de menselijke ervaring na, omdat ze gebruikmaken van het menselijk reukvermogen.

 

Kwalitatieve data: Ze bieden kwalitatieve gegevens over de aard van de geur, wat nuttig kan zijn voor een eerste inschatting.

Nadelen van snuffelmetingen

Subjectief: De resultaten zijn afhankelijk van individuele waarnemingen en kunnen variëren tussen verschillende snuffelaars.

 

Beperkte continuïteit: Ze bieden geen continue monitoring en zijn vaak momentopnames.

 

Arbeidsintensief en tijdrovend: Snuffelmetingen vereisen inzet van personeel en zijn tijdrovend.

 

Beperkte detectie: Niet alle geurcomponenten kunnen door het menselijk reukvermogen worden waargenomen.

Qweriu's oplossing

Qweriu biedt een geavanceerd alternatief met haar iNose-technologie en STINX-applicatie.

  1. 24/7 real-time monitoring: iNoses bieden continue monitoring, wat een gedetailleerder en consistenter beeld geeft van geurhinder over tijd.
  2. Objectieve data: De iNoses leveren objectieve, kwantitatieve gegevens die niet beïnvloed worden door menselijke perceptie.
  3. Breder bereik: Elektronische neuzen kunnen een breder scala aan geurcomponenten detecteren, zelfs die welke voor mensen ondetecteerbaar zijn.
  4. Betrokken van de gemeenschap: Met de STINX-app kunnen omwonenden geurhinder melden, wat zorgt voor een bijkomende laag van gegevens en betrokkenheid.
  5. Gegevensanalyse en -integratie: Door data van iNoses en STINX te combineren, kan Qweriu diepgaande inzichten bieden, wat helpt bij het identificeren van geurbronnen en het ontwikkelen van effectieve oplossingen.
 
Interesse in het verbeteren van het milieubeheer binnen uw bedrijf? Neem contact met ons op voor een demonstratie van de mogelijkheden van de iNoses en STINX app.
Qweriu revolutionises air quality management by delivering an all-in-one platform, integrating plug&play sensors, intelligent data analysis, and community feedback tools.

visit us

Gistelsesteenweg 294 box 205

8200 Sint-Andries (Bruges)

Belgium

Privacy policy – Cookie policy

© 2023  Qweriu BV – All Rights Reserved