In regio’s die kampen met geurhinder, ondermijnen spanningen tussen lokale overheden, industrie en omwonenden vaak de inspanningen om een evenwichtige leefomgeving te bereiken. Elk segment van dit ecosysteem wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen die hen vaak beletten om gemeenschappelijke grond te vinden. Bij Qweriu is onze missie om conflict om te zetten in samenwerking, dankzij onze innovatieve combinatie van hardware- en softwareoplossingen voor geurmonitoring.

Chimney emitting smoke

Het overheidsdilemma

Lokale overheden bevinden zich in een delicate positie, waarbij ze geurklachten ontvangen van geplaagde inwoners terwijl ze proberen de belangen van de lokale industrie te balanceren. Actiegroepen, aangewakkerd door sociale media, oefenen druk uit om nieuwe investeringen te beperken, waardoor er een gespannen sfeer ontstaat die vooruitgang verhindert. Overheden hebben een oplossing nodig die de zorgen objectief kan beoordelen en aanpakken zonder de economische groei te hinderen.

Frustraties van omwonenden

Voor bewoners is geurhinder een dagelijkse strijd die inbreekt op hun levenskwaliteit. Het gebrek aan een gecentraliseerd meldingssysteem leidt tot verspreide klachten en ineffectieve communicatie. Het gevoel dat hun zorgen niet gehoord of genegeerd worden, zorgt ervoor dat velen hun zoektocht naar verlichting opgeven, wat leidt tot een collectief gevoel van machteloosheid en ontevredenheid.

Complexiteit voor bedrijven

Bedrijven die zich inzetten voor verbetering vinden zichzelf vaak gehinderd door de sporadische aard van snuffelmetingen en de vaagheid van klachten van omwonenden. Ze verlangen naar gedetailleerde, realtime gegevens om problemen te lokaliseren en nauwkeurige oplossingen te implementeren. Bovendien krijgen bedrijven te maken met tegenstand van lokale groepen voor elke nieuwe ontwikkeling, zelfs wanneer deze bedoeld zijn om de milieuprestaties te verbeteren.

Real-time monitoring of harmful emissions and nuisance odours

Qweriu's oplossingen

Qweriu staat op het kruispunt van deze uitdagingen en biedt een geïntegreerde aanpak om het gefragmenteerde ecosysteem te herstellen:

Omwonenden een stem geven

Via de STINX-app kunnen omwonenden efficiënt geurhinder melden, zodat hun zorgen systematisch worden geregistreerd en aangepakt. Dit gecentraliseerde kanaal garandeert niet alleen anonimiteit, maar zorgt er ook voor dat hun inbreng zichtbaar is voor relevante autoriteiten en bedrijven.

Precieze actie door bedrijven mogelijk maken

iNoses, de geavanceerde elektronische neuzen van Qweriu, bieden bedrijven continu geurmonitoring. Deze gegevens, gecombineerd met geurmeldingen door omwonenden, stellen bedrijven in staat patronen en oorzakelijke factoren te identificeren. Bedrijven kunnen hun bedrijfsprocessen proactief aanpassen, waarbij bedrijfsvoering en milieubewustzijn op één lijn worden gebracht.

Overheidshandelen stroomlijnen

Overheidsinstanties profiteren van een uitgebreide tool voor klachtenbeheer met STINX. Gecombineerd met gegevens van iNoses, kunnen zij reageren op gemeenschapsrapporten met geïnformeerde acties, samenwerken met bedrijven voor langetermijnoplossingen, en milieustrategieën verfijnen om het publieke vertrouwen te herstellen.

Bent u een bedrijf, overheidsinstantie of belanghebbende die worstelt met geuroverlast? Laat geurhinder geen blijvend probleem zijn in uw omgeving.

 

Neem contact met ons op om te onderzoeken hoe onze technologie uw aanpak van geurbeheer kan veranderen en een harmonieuze, gezondere leefomgeving voor iedereen mogelijk kan maken.

Qweriu revolutionises air quality management by delivering an all-in-one platform, integrating plug&play sensors, intelligent data analysis, and community feedback tools.

visit us

Gistelsesteenweg 294 box 205

8200 Sint-Andries (Bruges)

Belgium

Privacy policy – Cookie policy

© 2023  Qweriu BV – All Rights Reserved